Medewerkers in continudienst varend en lodico’s

Wat verandert er voor jou?

Op 11 juli 2017 attendeerden we je al op de verhoging van de wettelijke fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar per 1 januari 2018. Je pensioenregeling wijzigt hierdoor.

Het Loodswezen heeft de afgelopen tijd samen met de vakbonden onderzocht hoe we de pensioenregeling voor medewerkers zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij deze verandering en hierover een akkoord bereikt.

We hebben op een rij gezet wat dit voor jou betekent. De veranderingen gaan over:

  • de pensioenrichtleeftijd;
  • het opbouwpercentage* en;
  • de mogelijkheid tot het vervroegen van je ouderdomspensioen.

 

Pensioenrichtleeftijd en opbouwpercentage

Per 1 januari 2018 wordt in verband met de stijgende levensverwachting de wettelijke fiscale pensioenrichtleeftijd in Nederland verhoogd naar 68 jaar. Het fiscaal maximale opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen bij de leeftijd van 68 jaar wijzigt niet.

 

AOW leeftijd

Je inkomen voor later bestaat in de basis uit twee pijlers: je AOW en het ouderdomspensioen dat je opbouwt bij je werkgever(s). Is dat voor jou onvoldoende, dan zou je privé aanvullende maatregelen kunnen nemen in de zogenaamde derde pijler. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan je geboortejaar en wordt jaarlijks op 1 januari stapsgewijs verhoogd tot 2023. Met steeds grotere stappen. Vanaf 1 januari 2022 is de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden. Vanaf 2023 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Mogelijk gaat deze dan nog verder omhoog. Benieuwd naar jouw  AOW-leeftijd?

 

Eerder met pensioen

De pensioenrichtleeftijd in onze pensioenregeling wordt per 1 januari 2018 dus 68 jaar. Maar je hebt de keuze om eerder met pensioen te gaan of minder te gaan werken en een deeltijdpensioen te laten uitkeren. Wees je ervan bewust dat eerder stoppen met werken wel financiële consequenties heeft. Houd rekening met een lager inkomen. Misschien kun je maatregelen treffen in de zogenaamde derde pensioenpijler, om een tekort aan te vullen. Wil je weten wat jouw mogelijkheden zijn, dan kun je in gesprek gaan met Comminz.

 

Nieuwe uittrederegeling (NUR)

Jij werkt in continudienst en hebt recht gebruik te maken van de NUR. De NUR is opgenomen in bijlage 2 van de Cao Loodswezen. Door deze NUR kun je ervoor kiezen om vanaf 57-jarige leeftijd parttime te gaan werken en ontvang je gedurende maximaal 5,5 jaar een aanvullende uitkering (NUR) bovenop het salaris. Daarbij ben je dan nog ten minste voor 50% aan het werk. De aanvullende uitkering eindigt verplicht op de feitelijke (vervroegde) pensioeningangsdatum of maximaal 5,5 jaar na de startdatum van de aanvullende uitkering .

Op dit moment staat in de Cao dat de startdatum van de NUR uitkeringen maximaal 10 jaar voor de pensioenrichtleeftijd ligt en nooit lager is dan 57 jaar. De vakbonden en directie hebben deze eis van 10 jaar laten vervallen. De NUR regeling kan nog steeds starten vanaf 57 jaar, ook nu de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd naar 68 jaar.

 

Vragen?

Heb je hierover vragen? Neem contact op met de afdeling HR via hr@loodswezen.nl of 088-9002414.

* Opbouwpercentage: voor ieder jaar dat je aan de pensioenregeling deelneemt, bouw je een deel van je pensioen op. Dat deel wordt uitgedrukt in een percentage van je pensioengrondslag, het bedrag waarover je pensioen opbouwt. Vaak is dit het voor pensioen meetellende salaris minus de franchise.