Achtergrond

Sinds 1 januari 2016 is Stichting Pensioenfonds Loodswezen (SPL) opgehouden met bestaan. Het verzekeringscontract met Aegon is overgenomen door de werkgevers. Het geld voor toeslagen blijft voor deelnemers en gepensioneerden beschikbaar in een depot, ondergebracht bij Aegon.

Belangrijke documenten