Indexatie pensioen

Geplaatst op: 06-03-2019

De pensioenaanspraken en –rechten per 1 januari 2021 zijn verhoogd met 1,22%.

De pensioenaanspraken en –rechten per 1 januari 2020 zijn verhoogd met 2,72%.

De pensioenaanspraken en –rechten per 1 januari 2019 zijn verhoogd met 2,1%.

De verhoging wordt vastgesteld aan hand van de stijging van het consumenten prijsindexcijfer (CPI), gemeten over de periode oktober tot oktober. De verhoging van de CPI oktober 2017 tot oktober 2018 is gelijk aan 2,1%.