Indexatie pensioenen 11,175%

Geplaatst op: 30-01-2023

Elk jaar wordt uitvoering gegeven aan de overeenkomst gesloten door SPL met Aegon en de afspraken in de Cao. Per 1 januari 2023 wordt er een toeslag over de opgebouwde pensioenen t/m 31 december 2019, verleend, voor zover het saldo van het toeslagendepot toereikend is.

Het toeslagendepot is gevormd uit de vrije reserves en het liquidatiesaldo van het pensioenfonds. Door de financiering van de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2023 is de bodem van het toeslagendepot bereikt en wordt het depot opgeheven.

Volgens de overeenkomst is de toeslag gelijk aan het percentage waarmee het cpi (consumentenprijsindexcijfer; alle huishoudens) over de maand oktober van het voorafgaande jaar is gestegen ten opzichte van het cpi over de maand oktober van het jaar ervoor. Op basis van het saldo van het depot, kan niet de gehele toeslag worden ingekocht. De indexatie per 1 januari 2023 bedraagt 11,175%.