Waardeoverdracht

Pensioen opgebouwd bij je vorige werkgever kun je soms meenemen naar de pensioenregeling van het Loodswezen. Dat heet waardeoverdracht. Of waardeoverdracht gunstig is, hangt van een aantal factoren af, waaronder de pensioenregeling van je vorige werkgever, het gehanteerde pensioensysteem en de wijze van indexering.

Het Loodswezen werkt mee aan wettelijk verplichte waardeoverdrachten.

Je vraagt waardeoverdracht aan via het waardeoverdrachtformulier dat te vinden is in de brochure van Aegon. Als je een partner hebt, moet hij of zij ook akkoord gaan met de waardeoverdracht.

Als je het verzoek hebt ingediend, ontvang je van Aegon een offerte. Je bepaalt of waardeoverdracht voor jou zinvol is. Je besluit geef je aan op de offerte en deze stuur je terug.