Achtergrond

Sinds 1 januari 2016 is Stichting Pensioenfonds Loodswezen (SPL) opgehouden met bestaan. Het verzekeringscontract met Aegon is overgenomen door de werkgevers. Het geld voor toeslagen over opgebouwde pensioenrechten t/m 2019 blijft voor deelnemers en gepensioneerden beschikbaar in een depot, ondergebracht bij Aegon.

Eind 2021 liep het contract met Aegon af. De vakbonden en de werkgever hebben een brede studie naar alle mogelijke alternatieven voor de nieuwe pensioenregeling en pensioenuitvoering per 2022 gedaan. Er is een nieuw contract voor 2 jaar aangegaan met Aegon voor een verzekerde middelloonregeling.

Belangrijke documenten