Anw

Wie een partner verliest, kan in Nederland van de overheid een nabestaandenuitkering krijgen. Dit is een financiële ondersteuning voor de kosten van het levensonderhoud. Dit is geregeld in de Algemene nabestaandenwet (Anw). Er zijn 2 uitkeringen:

  • de nabestaandenuitkering Anw voor de partner
  • de wezenuitkering

Of je een nabestaandenuitkering Anw krijgt, hangt af van:

  • je leeftijd (geboren voor 1950) of;
  • je een kind hebt onder de 18 jaar en verzorgt of;
  • je arbeidsongeschikt bent voor 45% of meer of;
  • je andere inkomsten hebt.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank  vind je alle informatie over de Anw.

Het Loodswezen heeft een collectieve Anw-hiaatpensioenverzekering waaraan je vrijwillig kunt deelnemen.