De pensioenregeling

In artikel 62 van de CAO is de pensioenregeling opgenomen. De pensioenregeling is van toepassing op Nederlands Loodswezen BV en de aan haar gelieerde ondernemingen Nlc en STODEL.

In de pensioenregeling is vastgelegd:

 • De medewerker heeft aanspraak op:
  • levenslang ouderdomspensioen;
  • levenslang partnerpensioen bij overlijden voor en na de pensioeningangsdatum;
  • tijdelijk nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioeningangsdatum;
  • wezenpensioen bij overlijden voor en na de pensioeningangsdatum.
 • De standaard pensioenleeftijd is 68 jaar.
 • De opbouw van het levenslang ouderdomspensioen bedraagt 1,28% per dienstjaar.
 • De opbouw van het levenslange partnerpensioen bedraagt 70% van de opbouw van het levenslang ouderdomspensioen, wat neerkomt op 0,875% van de pensioengrondslag per dienstjaar.
 • De AOW-franchise is gelijk aan de fiscaal toegestane minimale AOW-franchise.
 • Het pensioengevend salaris is de som van het salaris, de vakantietoeslag (m.u.v. de vakantietoeslag over overwerk), de 13e maand en de vast overeengekomen toeslagen tot het fiscaal toegestane maximum (in 2022 een bedrag van € 114.866,-).