Keuzemogelijkheden

Voordat je met pensioen gaat, maak je keuzes over jouw pensioen. Welke keuze de beste is, hangt af van je persoonlijke situatie. Kun je hierbij hulp gebruiken? Geef dat dan aan bij de afdeling HR.

Dit zijn de verschillende keuzemogelijkheden:

… je eigen pensioendatum kiezen. De pensioenrichtleeftijd is 68 jaar. Maar je kunt al vanaf 60 jaar pensioen laten uitkeren. Het voordeel is dat je dan al eerder van je pensioen kunt gaan genieten. Het nadeel: doordat je pensioen eerder tot uitkering komt, wordt je maandelijkse pensioenuitkering lager.

…gebruik maken van deeltijdpensioen, zolang je de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebt. Je gaat dan voor een deel met pensioen en voor een ander deel blijf je in dienst bij het Loodswezen. Maar ook hierbij geldt: als je al eerder (een deel van) je pensioen laat ingaan, wordt het levenslange ouderdomspensioen lager.

…kiezen voor een hoger pensioen in het begin, gevolgd door een iets lager pensioen. Dit wordt ook wel een hoog/laag-constructie genoemd. Dit kan van pas komen als je denkt bij aanvang van je pensioen iets meer nodig te hebben dan in de jaren daarna. Ook kun je er voor kiezen om tijdens je AOW-gat nog wat extra pensioen te laten uitkeren.

…bepalen hoeveel ouderdomspensioen je omzet in nabestaandenpensioen, of andersom. Hierbij speelt de thuissituatie de hoofdrol: als je geen partner hebt, wordt je nabestaandenpensioen op de pensioendatum automatisch omgezet in extra ouderdomspensioen. Heb je wel een partner, bekijk dan  zijn of haar financiën voor de toekomst. Heeft hij of zij extra inkomen nodig als je overlijdt? Of heeft je partner een afdoende eigen oudedagsvoorziening? Met de antwoorden op deze vragen kun je bepalen wat de beste keuze is. Je partner moet toestemming geven voor uitruil.

Gemaakte keuzes geef je door aan Aegon. Deze keuzes kun je niet meer terugdraaien als je pensioen is ingegaan.