Nabestaandenpensioen

Als je bij het Loodswezen in dienst bent bouw je automatisch ook nabestaandenpensioen op. De opbouw van het nabestaandenpensioen bedraagt 70% van de opbouw van het levenslang ouderdomspensioen. Hoeveel je nabestaanden ontvangen hangt af van jouw situatie op dat moment.

Je bijdrage voor het ouderdomspensioen én het nabestaandenpensioen is totaal 10,5% van de pensioengrondslag.

De pensioenregeling ziet als partner:

  • de persoon met wie je getrouwd bent;
  • de persoon met wie je een geregistreerd partnerschap hebt;
  • de persoon met wie je een gezamenlijke huishouding voert en met wie je al minimaal 6 maanden een samenlevingscontract hebt (afgesloten bij de notaris), of je moet aan kunnen tonen dat jij en je partner al vijf jaar een gezamenlijke huishouding hebben.

Geen partner

Heb je geen partner? Dan kan het nabestaandenpensioen op opbouwbasis op de pensioeningangsdatum geheel of gedeeltelijk worden omgezet in een hoger ouderdomspensioen.

Overlijden vóór pensioendatum

Mocht je voor de pensioendatum overlijden dan is het deel van het nabestaandenpensioen dat je nog niet hebt opgebouwd afgedekt door een risicoverzekering, betaald door het Loodswezen. Je partner krijgt dan zolang hij leeft 70% van het pensioen dat je zou hebben ontvangen als je tot je 68e was blijven werken.

Je kinderen ontvangen 14% van dit pensioen tot hun 18de jaar, of tot hun 27ste als ze nog studeren of invalide zijn. We noemen dit wezenpensioen.

Overlijden na pensioendatum

Als je overlijdt als je al met pensioen bent, dan ontvangt je partner zolang hij leeft 70% van het ouderdomspensioen dat jij ontving. Kinderen ontvangen 14% van dit pensioen tot hun 21ste jaar, of tot hun 27ste als ze nog studeren of invalide zijn.

Ex-partner en partnerpensioen

Als je een ex-partner hebt, kan het zijn dat hij of zij recht heeft op een deel van het partnerpensioen. Jouw ex-partner krijgt dan bijzonder partnerpensioen. Heb je bij overlijden een ex-partner en een nieuwe partner? Dan ontvangt jouw nieuwe partner partnerpensioen en jouw ex-partner bijzonder partnerpensioen. Zij krijgen niet ieder het volledige bedrag; zij moeten het pensioen samen delen.