Pensioenberekening

Elk jaar bouw je een stuk van je pensioen op. Vanaf de eerste maand dat je in dienst bent tot je pensioendatum. Je bouwt dit pensioen automatisch op over een deel van je brutosalaris.

De hoogte van je pensioen hangt af van je gemiddelde salaris gedurende je loopbaan. Dit heet middelloon. Hoeveel pensioen je ontvangt, hangt af van:

  • hoeveel je verdient;
  • hoe lang je pensioen hebt opgebouwd (in dienst bent geweest);
  • wanneer je met pensioen gaat.

Op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) dat je elk jaar ontvangt, staat hoeveel pensioen je straks krijgt en ook hoeveel je nu al hebt opgebouwd. Een overzicht van al je opgebouwde pensioen, ook bij eventuele vorige werkgevers, vind je op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De basis voor je pensioen is het bruto jaarsalaris, het salaris waarover je nog geen belasting hebt betaald. Ook vakantietoeslag, 13e maand, en andere vaste toeslagen tellen mee voor je pensioen.

Je bouwt niet over je gehele brutosalaris pensioen op. Reden hiervoor is dat je later AOW krijgt. Dat deel hoef je dus niet zelf op te bouwen. Daarom wordt er van je brutosalaris een bedrag afgetrokken. Dit bedrag noemen we franchise en deze bedraagt in 2021 € 14.544,-. Voor FLO-ers is de franchise € 18.557,-. Over het overgebleven salaris bouw je pensioen op. Het maximale pensioengevende salaris bedraagt in 2021 € 112.189,-.

Als je parttime werkt, worden je salaris en de franchise eerst omgerekend naar voltijd. De uitkomst wordt vermenigvuldigd met het parttimepercentage dat je werkt.

Het opbouwpercentage bedraagt 1,25%.

 

Voorbeeldberekening pensioenopbouw:

Opbouwpercentage is 1,25%

Bruto (pensioengevend) jaarsalaris: € 36.544,-

Franchise € 14.544,- -/-

Pensioengrondslag € 22.000,-

€ 22.000,- x 1.25% = € 275,-

In dit voorbeeld heb je € 275,- bruto pensioen opgebouwd als je een jaar in dienst bent (geweest). Je ontvangt dit bedrag als je met pensioen gaat ieder jaar totdat je overlijdt.