Tijdelijk overbruggingspensioen

Tot 1 januari 2007 bouwde je ook tijdelijk overbruggingspensioen op. Dit pensioen wordt uitgekeerd vanaf 60 jaar en eindigt op 65 jaar. Je kunt dit pensioen naast je salaris laten uitkeren, maar je kunt er ook voor kiezen dit pensioen te vervroegen, uit te stellen of uit te ruilen in levenslang ouderdomspensioen. Als je parttime gaat werken na je 60e jaar, wordt er automatisch een deel van je tijdelijk overbruggingspensioen uitgekeerd. Dit is een wettelijke verplichting.