Uittrederegeling

Werk je in continudienst? Dan kun je je werk gefaseerd afbouwen. Dat kan vanaf 5,5 jaar vóórdat je met pensioen gaat. Loodswezen vult dan tot een bepaald percentage je loon aan.

Schema 1
Ingang overeengekomen periode Duur periode Arbeidsduur Maximale uitkering Totaal maximaal bruto
5,5 jaar voor pensioenleeftijd 3 jaar 75% 15% 90%
2,5 jaar voor pensioenleeftijd 2,5 jaar 50% 30% 80%

 

Schema 2
Ingang overeengekomen periode Duur periode Arbeidsduur Maximale uitkering Totaal maximaal bruto
 5,5 jaar voor pensioenleeftijd 5,5 jaar 50% 21,8% 71,8%

 

De uitkeringspercentages gaan er vanuit dat je minimaal 20 jaar bij Loodswezen hebt gewerkt. Is het korter, dan worden deze percentages verlaagd. Voor oud-FLO-gerechtigden gelden andere afspraken.

De regeling is opgenomen in de cao Loodswezen bijlage 2 . De uittrederegeling in vraag en antwoord vind je hier.

Heb je vragen over de uittrederegeling, of wil je er gebruik van maken? Neem dan contact op met de afdeling HR. Doe dit minimaal een half jaar van tevoren.