Verhoging pensioenen

Stichting Pensioenfonds Loodswezen in liquidatie heeft een overeenkomst met Aegon afgesloten voor de overdracht van de per 31 december 2015 bij haar opgebouwde pensioenen. Volgens de overeenkomst wordt jaarlijks per 1 januari een toeslag over deze pensioenen, en de opgebouwde pensioenen t/m 31 december 2019, verleend, voor zover het saldo van het toeslagendepot toereikend is. Het toeslagendepot is gevormd uit de vrije reserves en het liquidatiesaldo van het pensioenfonds. De werkgever draagt ook bij aan de toeslag. Het verschil tussen 31,5% van de pensioengrondslag en de actuariƫle premie is hiervoor bestemd.

De toeslag is gelijk aan het percentage waarmee het cpi (consumentenprijsindexcijfer; alle huishoudens) over de maand oktober van het voorafgaande jaar is gestegen ten opzichte van het cpi over de maand oktober van het jaar ervoor.

Het pensioen van (gewezen) deelnemers en gepensioneerden werd voorgaande jaren als volgt verhoogd:

 • 1 januari 2023 + 11,175%
 • 1 januari 2022 + 3,42 %
 • 1 januari 2021 + 1,22 %
 • 1 januari 2020 + 2,72 %
 • 1 januari 2019 + 2,10 %
 • 1 januari 2018 + 1,33 %
 • 1 januari 2017 + 0,42 %
 • 1 januari 2016 + 0,63 %
 • 1 januari 2015 + 1,10 %
 • 1 januari 2014 + 1,60 %
 • 1 januari 2013 + 0,00 %
 • 1 januari 2012 + 0,00 %