Andere baan

Andere baan

Je pensioenopbouw bij het Loodswezen stopt als je ergens anders gaat werken. Je opgebouwde pensioen blijft staan bij Aegon. Je kunt je pensioen meenemen naar het nieuwe pensioenfonds of de verzekeraar van je nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht.

Wat moet je doen?


Je dient een verzoek tot waardeoverdracht in bij het pensioenfonds of de verzekeraar van je nieuwe werkgever.

In de brochure van Aegon vind je meer informatie.