Minder werken

Minder werken

Als je parttime werkt, worden het salaris en de franchise eerst omgerekend naar voltijd. De uitkomst wordt vermenigvuldigd met het parttimepercentage dat je werkt. Je bouwt dus pensioen naar rato van je parttimepercentage op.

Verandert je parttimepercentage in de loop van het jaar, dan wordt ook voor de opbouw van je pensioen het gemiddelde parttimepercentage van dat jaar gebruikt. Het Loodswezen geeft dit door aan Aegon.