Pensioengerechtigde leeftijd

Pensioengerechtigde leeftijd

Zes maanden voordat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, ontvang je van Aegon een aanvraagformulier. Met dit formulier vraag je zelf een ouderdomspensioen aan. Zodra Aegon deze aanvraag ontvangt, verwerkt zij deze zo snel mogelijk.

Je krijgt, voordat je met pensioen gaat, te horen welk bedrag je maandelijks gaat ontvangen. Dit is onder andere afhankelijk van een aantal keuzes die je moet maken. Lees hier meer over je keuzemogelijkheden.

Aan de afdeling HR van het Loodswezen geef je, als je volledig met pensioen gaat, minimaal zes maanden van te voren door dat je uit dienst wilt treden vanwege pensionering.

De pensioenuitkering is, net als je salaris, een nettobedrag. Mogelijk heb je zelf nog extra aftrekposten of bijtellingen, zoals aftrek hypotheekrente of medische kosten. Hiervan moet je jaarlijks aangifte doen bij de Belastingdienst.

Als je andere inkomsten hebt naast je pensioenuitkering, hou er dan rekening mee dat het zou kunnen dat je aan het einde van het jaar te weinig belasting hebt betaald. De Belastingdienst zal dit met de jaarlijkse aangifte terugvorderen.