Samenwonen

Samenwonen

Ga je samenwonen? Dan moet je dit melden. Want voor partners en kinderen zijn voorzieningen in de pensioenregeling opgenomen. Lees hier meer over deze voorzieningen.

In de pensioenregeling is opgenomen dat de partner is:

  • de persoon met wie je getrouwd bent;
  • de persoon met wie je een geregistreerd partnerschap hebt;
  • de persoon met wie je een gezamenlijke huishouding voert en met wie je al minimaal 6 maanden een samenlevingscontract hebt, afgesloten bij de notaris, of je moet aantoonbaar kunnen maken dat jij en je partner al vijf jaar een gezamenlijke huishouding hebben.

Wat moet je doen?


Ben je actief werkzaam bij het Loodswezen, wijzig dan online je persoonsgegevens via Toko. En stuur een kopie van het samenlevingscontract of van de notariële akte naar de afdeling HR. Dit kan per post of digitaal.

Ben je niet meer in actieve dienst, stuur dan een e-mail naar Aegon met de volgende gegevens:

  • deelnemersnummer (dit staat op je Uniform Pensioenoverzicht of in Mijn Aegon)
  • naam en voorletters van je partner
  • geboortedatum van je partner
  • BSN van je partner
  • de ingangsdatum van samenleving
  • het soort samenlevingsverband: samenwonend zonder of met akte, huwelijk of geregistreerd partnerschap

Aegon verwerkt de gegevens in haar administratie.

Ben je al met pensioen? Dan kun je je partner niet meer aanmelden voor de pensioenregeling.