Scheiden

Scheiden

Een scheiding heeft gevolgen voor jouw pensioen. Ben je getrouwd of geregistreerd partner? Bij echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap heeft je ex-partner recht op een deel van het pensioen dat tijdens de relatie is opgebouwd.

De verdeling van de opgebouwde pensioenaanspraken wordt in de wet pensioenverevening of verevening genoemd.

Je ex-partner heeft recht op:

  • de helft van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd in de tijd dat jij en je ex-partner bij elkaar waren;
  • het partnerpensioen dat je hebt opgebouwd tot het einde van de relatie (bijzonder partnerpensioen).

Je kunt ook een andere verdeling met elkaar afspreken dan allebei de helft. Of om helemaal geen pensioen te verdelen.

Je bent verplicht je scheiding te melden bij Aegon. En als je wilt dat Aegon het pensioen rechtstreeks uitbetaald aan de ex-partner als je met pensioen gaat, moet je dat binnen twee jaar na de scheiding aanvragen.

Als je dit formulier niet binnen twee jaar opstuurt, dan wordt het pensioen vanaf de ingangsdatum van je pensioen volledig naar jou overgemaakt. De ex-partner kan dan zijn of haar deel van het pensioen bij jou opeisen.

Na je overlijden wordt het bijzonder partnerpensioen altijd rechtstreeks uitgekeerd aan de ex-partner. Hier hoef je niets voor te doen.

In de brochure “Uit elkaar gaan” van Aegon kun je deze informatie nalezen.

Wat moet je doen?


Stuur het formulier ‘mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ op naar:

AEGON

Postbus 16150

2500 BD Den Haag

Als je dit formulier niet binnen twee jaar opstuurt, dan wordt het pensioen vanaf de ingangsdatum van je pensioen volledig naar jou overgemaakt. De ex-partner kan dan zijn of haar deel van het pensioen bij jou opeisen.

Na je overlijden wordt het bijzonder partnerpensioen altijd rechtstreeks uitgekeerd aan de ex-partner. Hier hoef je niets voor te doen.

In de brochure “Uit elkaar gaan” van Aegon kun je deze informatie nalezen.