Werkloosheid

Werkloosheid

Als je uit dienst gaat en werkloos wordt, betaal je geen pensioenpremie meer en bouw je ook geen pensioen meer op. Het pensioen dat je in onze pensioenregeling hebt opgebouwd blijft staan. Je ontvangt een maandelijkse uitkering vanaf het moment dat je volgens onze pensioenregeling met pensioen gaat.

Het pensioenreglement geeft geen mogelijkheid om het ouderdomspensioen op vrijwillige basis voort te zetten bij ontslag. Als je bij ontslag een partner hebt en een WW-uitkering ontvangt, behoudt je aanspraak op het tijdelijke partnerpensioen bij overlijden voor de pensioeningangsdatum. De hoogte van het tijdelijke partnerpensioen wordt bepaald door uitsluitend de jaren tot de ontslagdatum.