Compensatie wordt buiten de regeling vormgegeven

Geplaatst op: 04-07-2024

De meeste deelnemers aan de pensioenregeling zullen er naar verwachting in de overgang van de huidige naar de nieuwe pensioenregeling op vooruit gaan. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Deelnemers die er niet op vooruit gaan, worden gecompenseerd. Deze compensatieregeling wordt buiten de pensioenregeling vormgegeven.

Voor het bepalen van de hoogte van de compensatie wordt een vergelijking gemaakt tussen de toekomstige opbouw in de huidige regeling en de verwachte toekomstige opbouw in de nieuwe regeling. Het pensioenresultaat in de nieuwe regeling wordt bepaald op basis van 2.000 verschillende scenario’s, gebaseerd op de door DNB voorgeschreven scenarioset. Vervolgens worden de volgende uitkomsten met elkaar vergeleken.

Vervolgens worden de volgende uitkomsten met elkaar vergeleken:

  • (A) het pensioenresultaat van de nieuwe regeling in het 40e percentiel,
    (B) het pensioenresultaat in de huidige regeling (zonder rekening te houden met korting danwel indexatie).
  • Indien het pensioenresultaat onder (A) lager is dan het pensioenresultaat onder (B), dan wordt de hoogte van de compensatie zodanig vastgesteld dat het verschil in pensioenresultaat tussen (A) en (B) wordt gecompenseerd.
  • De meeste deelnemers zullen er door de voorgenomen wijzigingen naar verwachting op vooruit gaan (voor hen is compensatie dus niet nodig). Voor alle deelnemers geldt dat zij (mede vanwege de genoemde compensatie) er in 60% van alle doorgerekende scenario’s op vooruit zullen gaan.
  • De compensatie komt voor rekening van de werkgever en valt buiten het budget dat hiervoor is beschreven. Op basis van de beschreven methodiek en het deelnemersbestand per eind 2023 is de inschatting dat de totale kosten voor compensatie voor 2025 ca. € 75.000 bedragen. De totale compensatie voor deelnemers is gemaximeerd op € 100.000 per jaar. Indien de kosten voor de compensatie deze grens overschrijven, zullen partijen in overleg treden om de compensatie zodanig aan te passen dat de kosten niet hoger zijn dan € 100.000 per jaar.

 

Zie ook: