wijzigingen per 1 januari 2022

Wat verandert er voor jou?

Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen


actueel

Tussenakkoord over een nieuwe pensioenregeling bereikt


Lees verder


Nieuwe regeling is een flexibele premieregeling


Lees verder


Compensatie wordt buiten de regeling vormgegeven


Lees verder


Uitleg verloop indexatiedepot Aegon


Lees verder


Uitleg verloop indexatiedepot Aegon

Bij de liquidatie van de Stichting Pensioenfonds Loodswezen (SPL) is een toeslagendepot gevormd. In de brief van SPL aan de deelnemers is hierover het volgende opgenomen.

Op 20 juli 2015 hebben we u een brief gestuurd, waarin staat dat de Stichting Pensioenfonds Loodswezen (hierna SPL) zal gaan stoppen. Er moest dan wel worden voldaan aan twee voorwaarden, namelijk:

 • Het bestaande verzekeringscontract moet worden overgenomen door de werkgevers.
 • Het geld voor toeslagen moet beschikbaar blijven

Aan deze voorwaarden is inmiddels voldaan. De werkgevers hebben inderdaad het verzekeringscontract overgenomen. Er wijzigt dus niets in uw pensioenregeling. En er is een goede oplossing gevonden voor de reserves van het fonds waaruit de toeslagen worden betaald.

Het geld voor de toeslagen wordt ondergebracht in een speciaal depot, dat wordt beheerd door Aegon Levensverzekering N.V. (Hierna Aegon). Vanuit dit depot zal elk jaar een toeslag worden toegekend op de pensioenaanspraken die u heeft opgebouwd. Niet alleen op de opbouw tot en met 31 december 2015, maar ook op de opbouw in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019. Dat is de einddatum van het verzekeringscontract.

Die toeslag zal gelijk zijn aan 100% van de toename van het CPI (consumptieve prijs index) tussen oktober van enig jaar en oktober van het daaropvolgende jaar. Met dit beleid wordt de inflatie volledig gecompenseerd. Per 1 januari 2016 wordt deze toeslag voor het eerst uitgekeerd en wel over de toename tussen oktober 2014 en oktober 2015. Dit schuift dan steeds een jaar op. De toeslagen worden uitgekeerd totdat het geld in het depot op is. Daarna stopt de toeslagregeling.

Het blijft een schatting, maar wij verwachten dat er ongeveer 30 jaar toeslagen kunnen worden uitgekeerd. Het werkelijke resultaat is afhankelijk van het rendement op de beleggingen, van de rentestand en van de inflatie de komende jaren. Aegon zal u in 2016 en in de jaren daarna bericht sturen over deze toeslag.

 

Verloop van het depot
Op de website www.pensioenloodswezen.nl staan ook de jaarlijkse depotverslagen van Aegon opgenomen. Op basis van deze depotverslagen kan het volgende overzicht worden gemaakt.

 

Verloop 2016 t/m 2021:

 • Het depot is in 2016 gestart door een initiële storting van € 46,4 miljoen.
 • Over de jaren 2016 t/m 2021 is een positief beleggingsresultaat behaald van € 15,6 miljoen.
 • Jaarlijks is een koopsom t.b.v. indexatie t.l.v. het depot gekomen; in totaal is 8,42% geïndexeerd over de periode 2016 t/m 2021, waarvoor € 21,5 miljoen aan koopsommen is betaald.
 • De stand van het depot per 31-12-2021 bedroeg € 40,5 miljoen.

 

Verloop 2022:

 • Per 1-1-2022 is de inkoop indexatie 2022 van 3,42% gedaan voor € 11,0 miljoen. Deze index is hoger dan het gemiddelde over de voorgaande jaren en ook relatief duurder vanwege de lage
  marktrente.
 • In 2022 is een negatief beleggingsrendement behaald van ruim € 6,2 miljoen. Van zowel aandelen als vastrentende waarden daalden de marktwaarde (beurskoersen), met name als
  gevolg van de snel stijgende rente in 2022.
 • De waarde van het depot per 31-12-2022 bedroeg € 23,4 miljoen.

Volgens de vooraf vastgelegde afspraken wordt de indexatie bepaald o.b.v. de toename van de Consumenten Prijs Index (CPI) over de periode oktober – oktober. Deze bedroeg 14,33%. In de
vastgelegde afspraken is opgenomen dat de indexatie plaatsvindt o.b.v. 100% van de CPI, zonder maximum, totdat het geld in het depot op is.

Nadat de CPI over oktober 2022 bekend was, heeft Aegon aangegeven dat de CPI-verhoging die zou moeten doorgevoerd, groter was dan het saldo van het depot. Hierdoor is de indexatie gemaximeerd op de in het depot aanwezige middelen.

 

Verloop 2023:

Om de koopsom voor de indexatie te kunnen betalen zijn de beleggingen verkocht, zodat de koopsom per 1-1-2023 gestort kon worden. Op basis van de aanwezige middelen kon een indexatie van 11,75% per 1-1-2023 worden doorgevoerd. De kosten hiervan bedroegen circa € 23,5 miljoen. Hierdoor is het gehele depot per 1-1-2023, na het betalen van de inkoopsom, leeg.

 

Tot slot

De snelle afname van de € 40 miljoen van het depot sinds eind 2021 heeft dus de volgende oorzaken:

 • De inkoop van de indexatie 2022 voor € 11 miljoen
 • Het negatieve beleggingsresultaat 2022 van € 6 miljoen
 • De inkoop van de indexatie 2023 van € 23 miljoen
 • Totaal € 40 miljoen

De indexatie 2023 met 11,75% is vrijwel gelijk aan de totale indexatie over de periode 2016 t/m 2022 die 11,84% was over een periode van 7 jaar (gemiddeld 1,69%). De hoge indexatie komt omdat er (behoudens de omvang van het depot) geen maximum geldt. Indien de indexatie per 1-1-2023 gemaximeerd zou zijn, op bijvoorbeeld 2,5% dan zou de koopsom € 5,4 miljoen hebben bedragen en het depot nog een positieve waarde van circa € 18 miljoen hebben bedragen. Dit zou ertoe geleid hebben dat de indexatie nu lager was, maar dat er ook in de toekomst nog indexatie zou kunnen plaatsvinden. De vooraf vastgelegde afspraken voorzien echter niet in een plafond, waardoor het hele depot per 1-1-2023 één keer is aangewend voor de inkoop van indexatie.