De uitvoerder

Voor de uitvoering van de pensioenregeling heeft het Loodswezen een uitvoeringsovereenkomst gesloten met AEGON Levensverzekering N.V.. In de uitvoeringsovereenkomst zijn de afspraken tussen Aegon en de werkgever over de uitvoering vastgelegd.