AOW

De AOW is een basispensioen voor mensen die wonen en/of werken in Nederland en de AOW-leeftijd hebben bereikt. De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd met 8 maanden stijgen per jaar dat we langer leven.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt het AOW-pensioen uit. Op de site van de SVB vind je antwoorden op vragen, zoals:

 • Wanneer krijg ik AOW?
 • Wat zijn de AOW-bedragen?
 • Ik heb in het buitenland gewoond of gewerkt, wat zijn de gevolgen hiervan voor mijn AOW?

Voor elk jaar dat je vanaf jouw 17e jaar legaal in Nederland woont of werkt, bouw je 2% AOW op. Je bouwt dus normaal gesproken 50 jaar AOW op. Ben je een paar jaar in het buitenland geweest of heb je in het buitenland gewerkt? Dan ontvang je voor die jaren geen AOW.

De uitvoerder

Voor de uitvoering van de pensioenregeling heeft het Loodswezen een uitvoeringsovereenkomst gesloten met AEGON Levensverzekering N.V.. In de uitvoeringsovereenkomst zijn de afspraken tussen Aegon en de werkgever over de uitvoering vastgelegd.

Achtergrond

Sinds 1 januari 2016 is Stichting Pensioenfonds Loodswezen (SPL) opgehouden met bestaan. Het verzekeringscontract met Aegon is overgenomen door de werkgevers. Het geld voor toeslagen over opgebouwde pensioenrechten t/m 2019 blijft voor deelnemers en gepensioneerden beschikbaar in een depot, ondergebracht bij Aegon.

Eind 2019 loopt het contract met Aegon af. De vakbonden en de werkgever hebben een brede studie naar alle mogelijke alternatieven voor de nieuwe pensioenregeling en pensioenuitvoering per 2020 gedaan. Er is een nieuw contract voor 2 jaar aangegaan met Aegon voor een verzekerde middelloonregeling.

Belangrijke documenten

Verhoging pensioenen

Stichting Pensioenfonds Loodswezen in liquidatie heeft een overeenkomst met Aegon afgesloten voor de overdracht van de per 31 december 2015 bij haar opgebouwde pensioenen. Volgens de overeenkomst wordt jaarlijks per 1 januari een toeslag over deze pensioenen, en de opgebouwde pensioenen t/m 31 december 2019, verleend, voor zover het saldo van het toeslagendepot toereikend is. Het toeslagendepot is gevormd uit de vrije reserves en het liquidatiesaldo van het pensioenfonds. De werkgever draagt ook bij aan de toeslag. Het verschil tussen 31,5% van de pensioengrondslag en de actuariële premie is hiervoor bestemd.

De toeslag is gelijk aan het percentage waarmee het cpi (consumentenprijsindexcijfer; alle huishoudens) over de maand oktober van het voorafgaande jaar is gestegen ten opzichte van het cpi over de maand oktober van het jaar ervoor.

Het pensioen van (gewezen) deelnemers en gepensioneerden werd voorgaande jaren als volgt verhoogd:

 • 1 januari 2023 + 11,175%
 • 1 januari 2022 + 3,42 %
 • 1 januari 2021 + 1,22 %
 • 1 januari 2020 + 2,72 %
 • 1 januari 2019 + 2,10 %
 • 1 januari 2018 + 1,33 %
 • 1 januari 2017 + 0,42 %
 • 1 januari 2016 + 0,63 %
 • 1 januari 2015 + 1,10 %
 • 1 januari 2014 + 1,60 %
 • 1 januari 2013 + 0,00 %
 • 1 januari 2012 + 0,00 %

Betaaldata

Aegon maakt je pensioenuitkering rond de 25e van elke maand over.