Anw-hiaatpensioenverzekering

Mogelijk ontvangt je partner geen Anw–uitkering van de overheid als je overlijdt. Dan ontstaat er een Anw-hiaat. Medewerkers kunnen vrijwillig deelnemen aan de collectieve Anw-hiaatpensioenverzekering. Hiermee kun je een aanvulling of vervanging van de wettelijke nabestaandenuitkering verzekeren. De premie wordt maandelijks ingehouden op het brutosalaris.

Als je verzekerd bent, en je overlijdt, dan krijgt je partner vanaf de overlijdensdatum tot de AOW-leeftijd, maar uiterlijk tot 67 jaar, een brutobedrag per jaar. Dit bedrag bepaal je als je de verzekering afsluit. Dit betekent ongeveer € 15.000,- bruto per jaar. Voor deze uitkering maakt het niet uit wat het inkomen van de partner is en of de partner wel of geen minderjarige kinderen heeft.

Je kunt deelnemen vanaf de datum in dienst of vanaf een gewijzigde burgerlijke staat. Voor een opgave van de hoogte van de premie, stuur je een e-mail naar hr@loodswezen.nl.
Deelnemen aan de Anw-hiaatpensioenverzekering is vrijwillig en kan op elk moment opgezegd worden.