Premiebetaling

De totale pensioenpremie voor zowel het ouderdoms- als het nabestaandenpensioen, bedraagt jaarlijks 31,5% van de pensioengrondslag. Dit is afgesproken in de cao Loodswezen.

De pensioenpremie wordt verdeeld tussen de werknemer en werkgever in de verhouding 1/3e – 2/3e. Hierdoor is het medewerkersdeel 10,5% en het werkgeversdeel 21,0% van de pensioengrondslag. De pensioenpremie wordt maandelijks ingehouden op het brutosalaris.

Was je op 30 april 2011 in dienst? Dan ontvang je een persoonlijke toeslag. De persoonlijke toeslag per maand is met ingang van 2016 gelijk aan het totaal van de persoonlijke toeslag en de aanvulling persoonlijke toeslag in december 2015. De persoonlijke toeslag maakt geen deel uit van de pensioengrondslag. De toeslag wordt verhoogd zoals overeengekomen in artikel 41 van de officiële cao. De persoonlijke toeslag zal nooit hoger zijn dan de eigen bijdrage aan de totale pensioenpremie.